Ücretsiz Web Forumlari

Bireysel emeklilik aracıları getiri taahhüdünde bulunamayacak

Bireysel emeklilik aracılarının, bireysel emeklilik hesabı bulunan katılımcı adına fon tercihi ve fon dağılımı değişikliği yapması, katılımcıya belli bir getiri sağlanacağına ilişkin yazılı veya sözlü taahhütte bulunması, bu konuda yazılı veya sözlü garanti vermesi mümkün olmayacak.

Bireysel emeklilik aracıları getiri taahhüdünde bulunamayacak
13 Haziran 2019 - 10:44 'de eklendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle, emeklilik şirketleri tarafından katılımcı ve işverenlere sunulan emeklilik sözleşmelerinin kurulmasına aracılık edecek kişilerde aranacak niteliklere, bu kişilerin faaliyetlerine, çalışma esaslarına, satış yetkilerine, tabi tutulacakları sınav ile bu kişiler için tutulacak sicile ve verilecek lisansa ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Buna göre, bireysel emeklilik aracısı olmak isteyenler, belirlenen nitelikleri taşımak kaydıyla, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen sınava tabi tutulacak.

Sınavda başarılı olan adayların sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren bir yıl içinde Emeklilik Gözetim Merkezine başvurarak lisans alması gerekecek.

Lisans alan kişiler, satış yetkisi alarak faaliyete başlamak için sözleşmelerine aracılık edeceği şirket tarafından, emeklilik ürünlerine ilişkin verilecek eğitimleri başarıyla tamamlamak zorunda olacak.

Lisans almaya hak kazanan kişiler, sicil numarası verilerek emeklilik gözetim merkezi nezdinde tutulan sicile kaydedilecek.

Emeklilik Gözetim Merkezi, sicil kaydını elektronik ortamda tutacak ve bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerinin elektronik ortamda izlenmesine ilişkin altyapıyı oluşturup işletecek.

Bireysel emeklilik aracısı, aracılık faaliyeti kapsamında yaptığı her türlü iş ve işlemde ve bakanlık tarafından gerekli görülen her türlü bilgi ve belgede sicil numarasını kullanacak.

Aracılar, satış yetkisi ve lisansı olmadan emeklilik sözleşmesine aracılık edemeyecek. Aracının şirketle yaptığı hizmet veya aracılık sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu durum şirket tarafından yedi iş günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iletilecek.

Emeklilik Gözetim Merkezi, kurumsal internet sitesinde bireysel emeklilik aracılarının lisans ve satış yetkisine ilişkin bilgilerin sorgulanabileceği bir sicil sorgulama hizmeti sunacak.

Aracılar, giriş aidatı, katkı payı veya benzeri adlar altında tahsilat yapamayacak, emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcı ve işveren ile hiçbir para alışverişinde bulunamayacak. Aracılar, katılımcı adına fon tercihi ve fon dağılımı değişikliği yapamayacak ve katılımcıya belli bir getiri sağlanacağına ilişkin yazılı veya sözlü hiçbir taahhütte bulunamayacak, bu konuda yazılı veya sözlü garanti veremeyecek.

Eğitime katılma, yetkisiz satış yapılmaması, satış yetkisinin başkasına kullandırılmaması gibi kuralları ihlal edenlerin lisansları iptal edilecek. Çalışırken yaptığı işlemlerden dolayı ilgili Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirilen bir ihbar veya şikayet sonucunda, mahkumiyetine karar verilen ve bu kararı kesinleşen bireysel emeklilik aracısının lisans hakkı kaldırılacak. Lisans iptaline ilişkin nihai kararlar, Emeklilik Gözetim Merkezince bireysel emeklilik aracısına ve varsa ilgili şirkete yazılı veya güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirilebilecek.

Bu arada, Emeklilik Gözetim Merkezi, bireysel emeklilik aracılarının sınava başvuru aşamasında kaydolacakları, sınav, sicil ve tamamlayıcı eğitime ilişkin olarak aracıların ve şirketlerin iş ve işlemlerini yürütecekleri, sonuçları takip edecekleri, aracılar ve şirketler ile her türlü bilgi alışverişinin sağlanacağı bir aracı portalı oluşturacak. Bireysel emeklilik aracıları, lisans belgelerini aracı portalı üzerinden temin edecek.

Yönetmelik altı ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER