Ücretsiz Web Forumlari

Genç ve dinamik nüfus yapısı korunacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı’nda, genç ve dinamik nüfus yapısının korunması, yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Genç ve dinamik nüfus yapısı korunacak
09 Temmuz 2019 - 13:25 'de eklendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda “Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum” başlığıyla gençler ve yaşlılara yönelik toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı hedefler sıralandı.

Bu kapsamda, genç ve dinamik nüfus yapısının korunması; yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için ekonomik ve sosyal hayata etkin bir şekilde katılabilmesi, aktif ve bağımsız olarak hayatlarını sürdürebilmesi, yüksek kalitede uzun süreli bakım, sağlık ve diğer hizmetlerden yararlanabilmesi ve aktif yaşlanma ortamlarının oluşturulması temel amaç olarak vurgulandı.

Sahip olunan demografik fırsat penceresinden azami derecede faydalanılması için genç ve dinamik nüfus yapısının korunacağı kaydedilen plana göre, doğurganlık hızının yenileme seviyesinin üzerinde tutulması için geçmiş dönemde hayata geçirilen iş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı politikaların etki değerlendirmesi yapılarak gerekli değişiklikler veya ilave tedbirler hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, uzun süreli bakıma gereksinim duyan yaşlılar için hizmetler çeşitlendirilecek ve yaygınlaştırılacak. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir bakım güvence modeli geliştirilerek, farklı kurumlar tarafından sunulan uzun süreli evde bakım hizmetlerinde bütünlük ve kurumlar arası eşgüdüm sağlanacak, yerel yönetimlerin hizmet sunumunda daha fazla rol almasına imkan verecek düzenlemeler yapılacak.

Evde ve kurumsal yaşlı bakım hizmetlerinde çalışacak iş gücünün nitelik ve niceliğinin artırılmasının hedeflendiği plan çerçevesinde, yaşlılar için sağlık hizmetlerinin sunumu etkinleştirilip sağlık hizmetlerinin sunumunda disiplinler arası bir yöntem geliştirilerek, geriatri alanında uzman personel sayısı artırılacak ve geriatrik hizmetler yaygınlaştırılacak.

Yaşlı nüfusun ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılarak aktif yaşlanma imkanlarının geliştirilmesinin hedeflendiği plan kapsamında, yaşlıların hayat boyu öğrenme imkanlarına erişimi kolaylaştıracak.

Bu çerçevede yaşlıların belirli şartlarda çalışma hayatında kalabilmesini sağlayacak mekanizmalar geliştirilerek, yaşlıların tecrübelerinden faydalanabilmek için toplumsal karar alma süreçlerine aktif katılımları sağlanacak.

Yaşlıların kendilerini dışlanmış ve yalnız hissetmedikleri bir ortam oluşturulmasını hedefleyen Kalkınma Planı ile nesiller arasında fikir ve değer geçişinin sağlanabileceği sosyal mekan ve ortamlar oluşturulacak ve nesiller arası dayanışmayı artıracak gönüllü faaliyet ve projeler desteklenecek.

Nesiller arası kültür paylaşımı ve dayanışmanın artırılması için yaşlıların aile içinde bakımının desteklenmesi amaçlanırken, yaşlanan nüfusa yönelik hizmet ve politikalar veriye dayalı olarak geliştirilecek.

Kalkınma Planı’nda nüfus hedeflerine de yer verilerek, TÜİK’e göre 2018’de 1,99 olan kadın başına çocuk sayısı (toplam doğurganlık hızı) 2023 için 2,15 olarak belirlendi.

Ayrıca 2015-2017 döneminde 65 yaşındakilerin hayatta kalma beklentisinin erkekler için 16, kadınlar içinse 19,2 yıl olduğu belirtilirken, 2023 hedefi erkekler için 16,3, kadınlar için de 19,5 yıl olarak tahmin edildi.

TÜİK’e göre 2017’de yüzde 12,2 olan yaşlı nüfusun iş gücüne katılma oranı ise 2023 için yüzde 13,7 olarak hedeflendi.

Kaynak: AA

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER