Ücretsiz Web Forumlari

Ekonomi için yeni torba

AK Parti’nin ekonomiyle ilgili çeşitli düzenlemeler öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ekonomi için yeni torba
30 Kasım 2018 - 19:53 'de eklendi.

AK Parti, ekonomiyle ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler öngören teklifini TBMM’ye sundu. 

Yürürlük ve yürütme dahil 71 maddeden oluşan teklifte öne çıkan düzenlemeler şöyle:

– Yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim/hizmetlerde bedelin sonradan tahsil edildiği durumlarda kur farkları matraha dahil ediliyor.

– Sanayi yatırımlarında inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesi uygulaması 2019’da da sürdürülecek.

– İmalat sanayi yatırımları için sağlanan teşviklerin 2019’a kadar uzatılması öngörülüyor; Cumhurbaşkanı’na uygulamayı 5 yıla kadar uzatma yetkisi veriliyor.

– Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine imkan sağlanacak.

– Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olması ve finansman sağlaması için İl Bank’a yetki veriliyor.

– Kira bedelinin belirlenmesinde TÜFE, artış oranı olarak belirlenecek.

– DASK’ın teknik işleticilik görevinin gerekmesi durumunda kurulacak bir anonim şirket üzerinden görev yürütülecek.

– Malullük aylığı alan emeklilere ödenen aylıklar için alt sınır bin TL olacak.

– İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak, devamsızlıktan kaynaklanan ödememe durumu kaldırılacak.

– Sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına çözüm getirilmesi amacıyla Türk Reasürans AŞ kurulacak.

– Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinde 31 Ekim itibarıyla ödenmemiş ilaç/tıbbi malzeme alımlarına dair borçlar belirli şartlarla Hazine Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynakla ödenecek.

– KİT’ler birbirine borç verirken yıllık yatırım/finansman programını gözeterek Hazine Bakanlığınca belirlenen usule göre hareket edecek.

– Sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla projelerde hizmet aksamaması için yüklenicilere idare onayına bağlı fesih/devir hakkı getirilecek.

– Tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu kapsamında ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara dair istisna 2023 sonuna uzatılıyor.

– Şalgam suyu ile bebek ve devam sütü sayılan içecekler ÖTV’den muaf tutulacak.

– Sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak/çeşitlendirmek varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarındaki işlemleri nedeniyle lehe aldıkları paralar BSMV’den istisna tutulacak.

– Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan pay kaldırılacak.

– Uluslararası iyi uygulamalar dikkate alınarak finansal istikrar ve kalkınma komitesi kurulacak.

– Konut hesabının daha etkin hale getirilmesi için yapılan değişiklikle sistem hazine bakanlığınca yürütülecek.

– Konut yardımları için belirlenen devlet katkısı 20 bin TL’den 25 bin TL’ye çıkarılıyor.

– Belediyelerce gerçekleştirilmesinde fayda görülen yatırım projelerinin desteklenmesi için strateji ve bütçe başkanlığı bütçesine belediyelere yardım ödeneği konulacak.

– Dışişleri bakanlığınca belirlenecek ülkelerde vize başvurularında aracı hizmet alınmasına imkan tanınacak.

– Teklif yasalaştıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli tüm memurlar Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın ortağı olacak…..

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER